To już plaga

Mieszkańców Popowic niepokoją coraz częstsze informacje o kradzieżach i włamaniach na terenie osiedla. Ich zdaniem sytuacja wymaga zdecydowanych działań.

Już na początku maja br. mieszkańcy Popowic sygnalizowali nasilające się przypadki kradzieży, włamań i napadów na terenie Popowic. Sytuacja ta wywołała zrozumiałe zaniepokojenie wśród nich. Dzięki nagraniu z wizjera w drzwiach, zidentyfikowani zostali dwaj osobnicy, chodzący po klatkach schodowych i przyglądający się zamkom (na zdj. poniżej). Widziano ich ponoć na pobliskim Szczepinie.

W związku z powyższą sytuacją Zarząd SMLW „Popowice” wystosował 2 czerwca br. do Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna powtórne pismo (poprzednie wysłane było 2 marca br.), w którym „ …ponownie prosi o wprowadzenie / zwiększenie ilości patroli samochodowych i pieszych na terenie między ulicami Popowicka-Legnicka-Wejherowska-Starograniczna, z uwagi na wzrastającą ilość zdarzeń na terenie osiedla: pobicia, włamania, kradzieże, dewastacje. W ciągu ostatniego tygodnia otrzymaliśmy liczne zgłoszenia telefoniczne od Mieszkańców osiedla, o obcych osobach chodzących po klatkach schodowych i fotografujących zamki w drzwiach do mieszkań”.

Mieszkańcy Popowic, na profilach FB żywo reagują na tę sytuację. Proponują też m.in. sposoby zapobiegania takim sytuacjom: ” Czas chyba wydrukować ich zdjęcia i powiesić w bramach tak jak to zrobili na Szczepinie”. Skutek odniósł także monit spółdzielni o częste patrole. Internauci informują: ” Patrol policji w parku koło górki na osiedlu. super może wiadomych typów będą odstraszać. Patrol składający się z dwóch dobrze uzbrojonych funkcjonariuszy”. Kolejny sygnał jest podobny: „Udało nam się również spotkać policjanta, który był tam w zupełnie innej sprawie, spytałam go czy działają w temacie. Info zwrotne jest takie, że policja działa, podobno jeden podejrzany został ujęty. Ale większość (koniecznych działań) i tak jest w naszych rękach”.

Do tematu będziemy powracać w naszych publikacjach. Sprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest tutaj nadrzędna. Niezbędne są więc jak najszybsze działania ze strony wszystkich instytucji, m.in. Policji i Straży Miejskiej, spółdzielni, samorządowców, Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów -Popowice. Również współpraca mieszkańców ma niebagatelne znaczenie. Wszak bezpieczne Popowice są w interesie wszystkich.

tom