Gdzie te ekrany?

Budowa linii tramwajowej przez Popowice, związana jest z położeniem torów blisko budynków mieszkalnych. Mieszkańcy jednego z…