Ale kino

Fauna i Flora Popowic od roku planuje i wdraża różnorodne projekty ekologiczne z udziałem mieszkańców osiedla. Ich tegorocznym finałem będzie zielone kino letnie Popo – Planeta.

● Konkurs na film ekologiczny, to jedno z wielu działań stowarzyszenia Fauna i
Flora Popowic.
● Stowarzyszenie chce włączyć mieszkańców w te działania, zaktywizować ich,
dlatego zaprasza do współpracy.
● Dalsze działania stowarzyszenia mają uruchomić potencjał mieszkańców,
chcących zmienić swoje osiedle. Jest tu dużo do zrobienia.

Tematem konkursu na krótkometrażowy film ekologiczny jest szeroko rozumiana ekologia w lokalnym środowisku – jak widzą ją mieszkańcy osiedla, co chcieliby zmienić, w co się zaangażować – w tym roku z naciskiem na coraz bardziej dotykający wszystkich problem suszy i niedoborów wody. Film może mieć do 10 minut, forma to animacja, fabuła, zdjęcia, rysunki itp. Termin nadsyłania zgłoszeń do 23.08.2020 r. (najprawdopodobniej zostanie przedłużony jeszcze o tydzień). Nagrodą jest prezentacja nagrodzonych filmów w zielonym kinie letnim Popo – Planeta, poprzedzająca główny film ekologiczny i upominki – niespodzianki. Wszystkim uczestnikom konkursu zostanie udostępniony kanał Youtube FFP do prezentacji swoich filmów! Zgłoszenia należy kierować poprzez www.facebook.com/faunaiflorapopowic Tam też będą zamieszczone bliższe informacje o konkursie.

Skąd wzięła się idea kina? Z nostalgii za kultowym kinem DKF „Studio”, które istniało na Popowicach przez dekady. Niestety, jego zlikwidowanie pozbawiło osiedle ośrodka kultury i rozrywki. Jest więc szansa na odtworzenie lub stworzenie takiego miejsce w przyszłości. Na jeden wieczór zostanie otwarte zielone kino letnie „POPO – PLANETA”. Główny pokaz zostanie poprzedzony wyświetleniem filmów krótkometrażowych przygotowanych i nadesłanych przez mieszkańców Popowic i okolicznych osiedli.

Ze swojej strony Stowarzyszenie Fauna I Flora Popowic – za naszym pośrednictwem – serdecznie zaprasza mieszkańców Popowic do współpracy i wolontariatu. Będzie też wdzięczne za wszelkie propozycje od potencjalnych sponsorów, którzy mogliby pomóc w przygotowaniu nagród dla uczestników konkursu. Zgłoszenia można kierować także przez profil na FB: www.facebook.com/faunaiflorapopowic

Dodajmy tu, że Stowarzyszenie we wrześniu obchodzić będzie rok istnienia.
W ciągu niespełna roku działalności pozyskało 30 tys. zł na działania edukacyjne, interwencyjne i rozrywkowe na rzecz lokalnej społeczności. Zamierza kontynuować wsparcie dla fauny i flory osiedlowej oraz osób wolontaryjnie pracujących na rzecz popowickiej przyrody. Zatem od roku pojawił się więc nowy podmiot, który będzie zmieniał Popowice. Mamy nadzieję, że w swoich działaniach znajdzie wielu partnerów.

tom