Dobry kontakt z ludźmi

Wśród członków organów samorządowych SM Popowice są osoby, stawiające przede wszystkim na uważne wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców, a także na rozmowę z nimi.

Do takich osób z pewnością należy Halina Czapnik. Była ona aktywną działaczką i zwolenniczką wydzielenia się z SM Energetyk, obecnej SMLW Popowice. Spółdzielnia ta rozpoczęła samodzielną działalność 1 kwietnia 2001 roku. Taki był rezultat starań działaczy z osiedli popowickich. Trwały one ponad dziesięć lat, ale doprowadziły do „rozwodu” z Energetykiem.

Halina Czapnik Jest obecnie wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej SM Popowice. Była członkiem tej Rady w latach 2007-2009 i 2016-2019. Ma zatem duże doświadczenie w tej działalności. Jak twierdzi – znajomość procedur, regulaminów, udział w przetargach, przeglądach i odbiorach, daje wiedzę o działalności spółdzielni, tę praktyczną i potrzebną na co dzień. Nie mając tej wiedzy, znacznie trudniej jest efektywnie działać. Przykładem takiego działania, zakończonego sukcesem były starania Haliny Czapnik o sygnalizację świetlną na przejściu koło Biedronki.

Jednak jej największym kapitałem jest umiejętność uważnego wysłuchania spraw, z którymi zwracają się do niej mieszkańcy. Tych spraw jest całe mnóstwo. Wymienić można tu choćby sprawy zieleni czy chodników. Z jej inicjatywy posadzono dwa tysiące krokusów koło górki i krasnala Popowicjusza. Sadzili je m. in. członkowie poprzedniej Rady Nadzorczej. Niestety, na drugi dzień część krokusów, zniknęła… Skoro o chodnikach mowa, to paradoksalnie, gdyby nie upadek jej samej na nierównym chodniku przy ul. Niedźwiedziej (od pierogarni do biblioteki), byłby on pewnie do dziś nierówny. Podczas spotkania z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, powiedziała mu wprost o tym zdarzeniu. Chodnik niebawem wyrównano…

Halina Czapnik zainicjowała organizowanie zabaw mikołajowych wspólnie z Andrzejem Wystygłą, który finansował dziesięć paczek dla dzieci. Było to w popowickim Klubie Seniora w latach 90-tych.Inicjatywę wsparli darczyńcy – przedsiębiorcy z nieistniejącego już dziś tzw. niebieskiego Kwadratu.

Halina Czapnik działa – już trzecią kadencję – w Jednostce Pomocniczej Miasta Wrocławia – Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Tam broni jak lew spraw mieszkańców Popowic, zwłaszcza tych o niższym statusie materialnym. Dobrze znana jest w Szkole Podstawowej nr 3, w Przedszkolu nr 104, w byłym Gimnazjum nr 1 (obecna SP nr 5) oraz w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”. Na ile to możliwe, walczy o środki dla tych placówek, bo oświata, zdrowie i wychowanie są jej zdaniem najważniejsze. Dzięki jej staraniom, sponsorzy finansują zawartość paczek na wigilię dla osób samotnych. Uroczystość jest organizowana corocznie w Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Gdy rozmawiamy o jej marzeniach, Halina Czapnik wypowiada je głośno:„Mamy piękne osiedle. Mam marzenia żeby spółdzielnia posadziła hortensje koło górki i koło budynków. Wtedy Popowice będą jeszcze piękniejsze”. Kiedy pytam ją o to, co jest dla niej podstawą działalności samorządowej, odpowiada od razu : „Mam dobry kontakt z ludźmi, bo oni wiedzą jak działam. Konsekwentnie i do końca”. Te słowa najlepiej charakteryzują Halinę Czapnik i jej działalność.

tom