W świecie dzieci

W świecie dzieci

„Wybierz dobrą drogę”. Piękne, mądre widowisko w znakomitym wykonaniu. Tak najkrócej można określić finał projektu holistycznego „Droga”. Można je było obejrzeć 30 maja br. w Szkole Podstawowej nr 3 na Popowicach.

     Gośćmi szkoły byli w tym dniu posłanka na Sejm Ewa Wolak, Joanna Sapek z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Bogdan Aniszczyk radny Rady Miejskiej Wrocławia,. Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice reprezentowali Halina Czapnik i Tomasz Kapłon. Obecna była także Katarzyna Zawadzka, nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny WOM, konsultantka Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej (DODN). Jest ona autorką Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej (WKE). 

     Koncepcja ta zrodziła się w Pracowni Rozwoju przez Sztukę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu w połowie lat 90-tych. Program „Od inspiracji do kreacji” powstał po to, aby stworzyć dzieciom i młodzieży środowisko edukacyjne sprzyjające intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Bobrzej należy do tego programu.

     Widowisko „Droga”, oparte było o bardzo zrozumiałe i przejrzyste elementy – pantomimę, wspólny śpiew, bardzo umiejętnie dobraną muzykę. Wśród wykonywanych utworów rozpoznać można m.in. „Świecie nasz” Marka Grechuty. Na zakończenie, dzieci występujące w widowisku, podnoszą litery, układające się w napis „Wybierz swoja drogę”. Jego przesłaniem jest wzajemna pomoc, zwycięstwo dobra nad złem, a także możliwość stawania po jasnej stronie mocy przez każdego z nas.

     Wyrazy uznania należą się gronu pedagogicznemu i dyrekcji SP nr 3 za rozwijanie twórczych postaw u dzieci. Dyrektor Irena Sienkiewicz-Szyperska, dziękując gościom, nauczycielom i dzieciom, życzyła, aby każdy znalazł swoją życiową drogę.

mar