Sto lat

Sto lat

Mieszkanka Popowic ukończyła 100 lat! Z tej okazji podczas uroczystego spotkania w popowickim Klubie Seniora, pani Helena Sobczak została specjalnie uhonorowana.

     Na tą nadzwyczajną uroczystość – na zaproszenie przewodniczącej Klubu Seniora Zofii Adamiec – przybyli: prezes SM Popowice Mirosław Miciak, przewodniczący Rady Nadzorczej SM Popowice Leszek Zakosztowicz, wiceprzewodnicząca tej Rady Halina Czapnik, oraz członkowie Rady Nadzorczej i obu Rad Zespołów Nieruchomości w SM Popowice. Obecna była także przewodnicząca Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Michalina Witczak.

     Wraz z serdecznymi życzeniami i kwiatami zaproszeni goście przekazali jubilatce upominki, m.in. od prezesa SM Popowice otrzymała ona pamiątkową plakietkę. W imieniu Wrocławskiej Rady Seniorów, list gratulacyjny wręczyła przewodnicząca tej Rady Maria Zawartko. Jubilatka będąca w dobrej kondycji, była bardzo wzruszona i dziękowała zebranym gościom za przybycie i tyle serdecznych życzeń. W części artystycznej wystąpił kabaret Mimoza, działający w popowickim Klubie Seniora. Wystąpił też z minirecitalem niezrównany Janusz Springer.

     My także dołączamy się do jubileuszowych gratulacji, życząc pani Helenie pogody ducha i radości.

tom