Głosuj na nasze projekty

 

Głosuj na nasze projekty

Do 2 października trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

     Przypominamy najważniejsze informacje. Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Na realizację projektów przeznaczono 25 mln zł.

     W ramach WBO można było zgłaszać następujące projekty:
ogólnomiejskie – dotyczące całego miasta lub więcej niż jednego rejonu,
rejonowe – zlokalizowane i adresowane do mieszkańców konkretnego osiedla lub kilku osiedli, znajdujących się w jednym z rejonów. O tym, czy projekt jest ogólnomiejski, czy rejonowy decyduje lider. Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach WBO 2017 zostaną rozdzielone po równo pomiędzy 14 rejonów, co oznacza kwotę 1,5 mln zł na każdy rejon. Celem podziału jest równomierne rozłożenie inwestycji na mapie miasta oraz zachęcenie do współpracy mieszkańców, zawiązywania koalicji oraz tworzenia lokalnych strategii i partnerstw.

     Pieniądze przeznaczone na projekty w 14 rejonach to łącznie 21 mln zł. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono łącznie 4 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 1 mln zł. Projekty w rejonach podzielone są na dwa progi kwotowe: projekty małe do 250 tys. zł oraz projekty duże do 750 tys. zł. Kwota 1,5 mln zł przeznaczona na jeden rejon jest dzielona w następujący sposób: 750 tys. zł – na projekty małe, 750 tys. zł – na projekty duże.

     Głosować można jednorazowo na maksymalnie 4 projekty. Wybieramy dwa (albo mniej) projekty ogólnomiejskie – bez względu na kwotę. Pozostałe 2 głosy to projekty – jeden duży do 750 tys. i jeden mały do 250 tys. Możliwe jest głosowanie elektroniczne do 2 października (godz. 23.59) na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Głosowanie potwierdzane jest przez SMS. Pamiętajmy, aby podać poprawny nr telefonu komórkowego. Wysyłany jest na niego SMS z kodem weryfikacyjnym do potwierdzenia oddania głosu z jednego numeru telefonu można potwierdzić maksymalnie 3 głosy (numery PESEL). Można też głosować w formie papierowej: do 2 października, w zależności od godzin otwarcia punktów do głosowania. Każda karta po oddaniu głosu musi być podpisana przez głosującego, każde pole na karcie powinno być wypełnione. Urny są w 32 lokalizacjach na terenie miasta. Karty są przy urnach i na stronie www.

     Poniżej zamieszczamy projekty, dotyczące Popowic. Zapraszamy do głosowania na nie. Popowicom online dziękujemy za udostepnienie grafiki.

tom