PopKurzacz łączy

PopKurzacz łączy

Inicjatywa „Lepsza Wejherowska”oraz Popowice Online ruszają z akcją PopKurzacz 2017. Organizatorzy mają nadzieję, że wprowadzą tym samym cykl akcji pod tą nazwą, które wzmocnią przy okazji więzi międzysąsiedzkie na Popowicach.

     PopKurzacz wpisuje się tą akcją w inicjatywę „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2017”. Chce w ten sposób zaprosić wszystkie znane na Popowicach podmioty do działania. Jaki jest cel tej akcji? Co najmniej dwojaki: porządek , ale też poprawa relacji międzysąsiedzkich. Organizatorzy chcą też bazować na wewnętrznej potrzebie ulepszania własnego otoczenia. A takie postawy są widoczne na Popowicach.

     Gdzie PopKurzacz pozamiata po raz pierwszy? Na terenie parku od skrzyżowania ul. Popowickiej i Wejherowskiej po rejon położony bliżej kompleksu basenów (chodniki, droga, pobocza, okolice parkingu oraz sam park). Jest to duży, bardzo często użytkowany teren z racji trasy prowadzącej do kompleksu Orbita, plaży i samego parku. Uporządkowanie tego terenu będzie dodatkowym argumentem dla projektu zabezpieczenia parku przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy Popowic tym samym pokażą, że dbają lokalnie o park, że działają oddolnie, nie ograniczając się tylko do wysyłania kolejnych pism i oczekiwania, że wszystko zostanie zrobione za nich.

     PopKurzacz ruszy 16 września 2017, w sobotę o godzinie 15.00. Zbiórka przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej 27. Zgłoszenia należy kierować najpóźniej do 5.09.2017 na adres: popowiceonline@gmail.com lub na profil #PopKurzacz.

     Oddajmy głos autorom akcji: „Paliwem dla naszego #PopKurzacza jest motywacja wewnętrzna, oparta na przeświadczeniu, że lepiej żyje się na osiedlu, na którym choć drobny odsetek mieszkańców dba o jego wygląd z poziomu czysto oddolnego. Chcemy łączyć, nie dzielić!”.

     Jest to bardzo cenna inicjatywa, którą warto poprzeć. Dlatego też publikujemy informacje o losach tej inicjatywy, na pewno mającej szansę zmienić Popowice!

tom