Dociepleniowe finanse

Dociepleniowe finanse

Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu SM Popowice przyjęte zostały uchwały w sprawie dociepleń ścian podłużnych budynków w spółdzielni. Określono w nich sposób finansowania tego przedsięwzięcia.

     Przyjęte uchwały Walnego Zgromadzenia określiły najbliższe działania w kwestii dociepleń. Pierwsza z nich dotyczyła upoważnienia Zarządu SM „Popowice” do zaciągnięcia zobowiązań finansowych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pt. Termomodernizacja ścian podłużnych 52 budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” do maksymalnej kwoty 40.000.000 zł brutto. Określała też udzielenie pełnomocnictwa Zarządowi SM „Popowice” do złożenia wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie.

     Natomiast w drugiej uchwale, Walne Zgromadzenie SM „Popowice” wyraziło zgodę na upoważnienie jej Zarządu do zaciągnięcia zobowiązania, związanego z realizacją projektu pt. Termomodernizacja ścian podłużnych 52 budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” do maksymalnej kwoty 40.000.000 zł brutto oraz wyraziło zgodę na realizację tego projektu.

     Ponieważ nasi czytelnicy zwracają się do nas z pytaniami dotyczącymi właśnie finansowania dociepleń, przypominamy te najważniejsze informacje, które były przedstawione w czerwcu bieżącego roku, w trakcie czterech części Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni.

     Otóż rozliczenia finansowania dociepleń, określone zostały przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska następująco: po termomodernizacji budynku musi być osiągnięta oszczędność energii powyżej 25%. Spółdzielnia musi posiadać wkład własny w wysokości 25% wartości prac termomodernizacyjnych. Spełnienie powyższych kryteriów warunkuje podpisanie umowy przez NFOŚiGW na niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 50% wartości prac oraz bezzwrotną dotację w wysokości 25% wartości prac po ich zrealizowaniu. Oprocentowanie pożyczki wynosiłoby nie mniej niż 2%. Byłoby ono znacznie niższe od oprocentowania komercyjnych kredytów bankowych.

     Okres spłaty pożyczki wynosiłby 20 lat, a raty byłyby spłacane kwartalnie. Raty byłyby malejące tzn. składałyby się ze stałej części kapitałowej i zmniejszającej się części odsetkowej. Na początku Spółdzielnia spłacałaby pożyczkę w wysokości 75% poniesionych kosztów, a umorzenie części pożyczki w wysokości 25% poniesionych kosztów nastąpiłoby z ostatnich rat kapitałowych pożyczki, czyli po około 13 latach spłacania. Szacowana wysokość pierwszej kwartalnej raty pożyczki wyniosłaby 525 000 zł brutto, co w przeliczeniu na1 m2 mieszkania miesięcznie dawałoby przeciętnie około 0,70 zł/m² brutto. Ta kwota byłaby pokrywana z funduszu remontowego nieruchomości, który i tak jest płacony przez mieszkańców w wysokości 1,22 zł/m2 powierzchni użytkowanego lokalu mieszkalnego.

     Warto dodać, że program jest w całości prowadzony i kontrolowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zatem cesja zaciągniętego zobowiązania na fundusz remontowy spółdzielni jest zabezpieczeniem jego spłaty. Umożliwia tym samym skorzystanie z niego przy finansowaniu dociepleń.

     Jeśli członkowie spółdzielni dojdą do wniosku, że korzystniej jest spłacić szybciej zaciągnięte zobowiązania w NFOŚiGW, mogą podjąć uchwałę na Walnym Zgromadzeniu o podniesieniu stawki na fundusz remontowy. A korzyści, wynikające z dociepleń i poprawy charakterystyki cieplnej budynków są oczywiste. Objawiają się przy opłacie rachunków za ogrzewanie.

tom