Rada oczekuje na wyjaśnienia

Rada oczekuje na wyjaśnienia

Rada Nadzorcza SM Popowice rozpatruje sprawę, zgłoszoną jej przez nasz portal. Rzecz dotyczy wprowadzenia w błąd członków spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu przez przewodniczącą tegoż zgromadzenia.

     O tej sprawie pisaliśmy w październiku 2016 roku w tekście „Pominięta informacja”. Dla przypomniienia – w trakcie wyborów do Rady Nadzorczej w 2016 roku, przewodnicząca zebrania pominęła informację, że kandydatka do tej Rady, prawomocnym wyrokiem Sądu dwóch instancji, zobowiązana została do wpłacenia nawiązki na cel charytatywny i zwrot kosztów postępowania za naruszenie dóbr osobistych – pomówienie członka spółdzielni. Przewodnicząca zebrania przedstawiła też dokument z Krajowego Rejestru Karnego, choć sprawy cywilne, tak jak sprawa owej kandydatki do Rady Nadzorczej, nie figurują w tym rejestrze. W tekście zadaliśmy pytanie jakie stanowisko zajmie Rada, a w piśmie skierowanym do niej zwróciliśmy się z pytaniem o podjęte kroki.

     Z informacji do jakich dotarliśmy wynika, że przewodniczący Rady Nadzorczej skierował w grudniu 2016 roku pismo do członka Rady (ówczesnej przewodniczącej Walnego Zgromadzenia) o odniesienie się do treści publikacji na naszym portalu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy osoba ta przebywa na zwolnieniu, więc Rada Nadzorcza cały czas oczekuje na wyjaśnienia z jej strony. Po uzyskaniu odpowiedzi Rada Nadzorcza SM Popowice przekaże nam (zgodnie z ustawą – Prawo prasowe) odpowiedź na nasze pismo.

mar