Po co to robią?

Po co to robią?

Mieszkańcy Popowic wciąż mają do czynienia z wandalami. Niszczą oni także bilboardy umieszzczone na ogrodzeniu targowiska „Niedźwiedzia”.

     Targowisko to pomaga Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, poprzez zbieranie plastikowych nakrętek. Dlatego też na jego ogrodzeniu umieszczone są bilboardy, pokazujące małych pacjentów tej Fundacji. Zachęcają one tym samym do pomocy Fundacji. Ostatnio wandale popryskali je farbą, zanieczyszczając w ten sposób niektóre z nich. Ich proceder oburza mieszkańców Popowic : ”Jak można tak bezmyślnie niszczyć te plakaty. Przecież one są poświęcone chorym dzieciom. Czy taki baran nie myśli, że kiedyś jego dziecku może potrzebna być pomoc?”.

     Z informacji, jaką uzyskaliśmy od prezesa Spółki Komandytowej „Niedźwiedzia” Henryka Dunaja, wynika, że trudno jest upilnować te bilboardy. Jego zdaniem są one „malowane” w porze nocnej. Świadczą o bezmyślności tych, którzy je w ten sposób niszczą: ”Być może nie mają oni sumienia, bo jaki sens ma niszczenie tych bilboardów?” Mimo bliskościi ruchliwej ulicy, jaką jest Legnicka, niestety wciąż jeszcze zdarzają się akty wandalizmu. Ogrodzenie targowiska jest smutnym tego dowodem.

tom