Biegły o spółdzielni

 

Biegły o spółdzielni

Opinia biegłego rewidenta o finansach SM Popowice, przedstawia ich stan oraz określa kondycję finansową spółdzielni.

     Zgodnie z wymogiem ustawowym, jak co roku, w SM Popowice miało miejsce badanie finansów przez biegłego rewidenta. Tym razem dokonała go Bożena Hryńczak z firmy Grupa Audyt sp. z o.o. Ponieważ opinia ta jest obszerna, wymieńmy jej najistotniejsze elementy, które – zwłaszcza dla członków tej spółdzielni – określają sytuację finansową.

     Najpierw ocena sprawozdania, które sporządziła spółdzielnia i podlegało ono ocenie biegłego rewidenta: Sprawozdanie jest sporządzone w sposób prawidłowy, rzetelny, na podstawie starannie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wydaję tą opinię z czystym sumieniem. Jest zgodne z ustawą o rachunkowości, z postanowieniami prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Warto też zwrócić uwagę na zobowiązania, jakie spółdzielnia ma do regulowania. I tutaj sytuacja jest prawidłowa:
Chciałabym Państwu zwrócić uwagę na wskaźniki płynności finansowej, które pozostają nadal na bardzo dobrym, wysokim poziomie, czyli nie macie Państwo żadnych kłopotów w finasowaniu zobowiązań.

     Jednym z elementów ocenianego sprawozdania jest osiągnięty zysk. W przypadku SM Popowice wyniósł on 1 505 719, 63 zł. Najważniejsze jest wszakże stwierdzenie dotyczące działań spółdzielni: Nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia prawa. Oznacza to prawidłową gospodarkę finansową, stąd zapewne opinia biegłego rewidenta o jej prowadzeniu: Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że jestem pod wrażeniem tego, jak służby księgowe i Państwo[…], dbacie o każdą złotówkę.

     Takie podsumowanie sytuacji finansowej SM Popowice daje członkom spółdzielni przekonanie, że ich finanse znajdują się w dobrych rękach i nic im nie zagraża.

tom