Tożsamość lokalna

 

Tożsamość lokalna

Wrocławska Fundacja Filmowa, organizator festiwalu miejskiego MIASTOmovie, prowadzi projekt „Przewodnicy z okolicy”.

     Są to warsztaty dla lokalnych przewodników-opowiadaczy. Obecny projekt adresowany jest do mieszkańców i miłośników Popowic. Uczestnicy maja kontakt ze specjalistą w dziedzinie opowiadania historii, z przewodnikiem oraz z historykiem sztuki. Dzięki warsztatom możliwe jest oszlifowanie umiejętności oraz uporządkowanie wiedzy ich uczestników. Do projektu zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy, szczególnie popowiccy seniorzy. Projekt będzie alternatywą dla tradycyjnego oprowadzania po mieście. Ma za zadanie aktywizację mieszkańców i inicjowanie osiedlowych więzi. Wszystkie spotkania odbywają się w Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA – Stowarzyszenie Tratwa przy ul. Legnickiej 65.

     Tam właśnie 2 kwietnia miało miejsce spotkanie z Anną Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Przedstawiła ona projekty prowadzone w Gdańsku, wspólnie z mieszkańcami na gdańskich osiedlach Zaspa i Biskupia Górka. Jednym z projektów są „Lokalni przewodnicy i przewodniczki”. Na Zaspie współpraca z lokalnymi partnerami daje dobre rezultaty, m.in. z klubem „Plama”. Dużym powodzeniem cieszył się festiwal murali, zorganizowany w tej dzielnicy. Z kolei na osiedlu Biskupia Górka, sojusznikiem jest wyższa Szkoła Humanistyczna i stowarzyszenie „Waga”. Cały czas są prowadzone warsztaty osób, które będą lokalnym przewodnikami, opowiadaczami historii.

     Drugi z projektów o nazwie „Metropolitanka”, związany jest z rolą kobiet w historii. Opracowane trasy prezentują gdańskie prekursorki i działaczki. Z kolei prowadzona Akademia Stocznia Gdańska, przybliża role kobiet w czasie historycznych wydarzeń w Stoczni w roku 1970 i 1981. „Tworzymy przestrzeń dla głosu i doświadczenia kobiet z przeszłości i teraźniejszości, którym przyglądamy się i które przedstawiamy z perspektywy płci społeczno-kulturowej”.

     Dzięki spotkaniu w TRATWIE z Anną Urbańczyk, możliwe było przekonanie się, jak mądrze i trafnie dobrane projekty społeczne, mobilizują społeczności lokalne i motywują do poszukiwania swojej lokalnej tożsamości. Przykład Gdańska zachęci – miejmy nadzieję – również mieszkańców Wrocławia, a także Popowic do poszukiwania swojej lokalnej tożsamości. To bardzo pasjonujące zadanie, z pewnością powiększy wiedzę o przeszłości tego osiedla.

tom