Ten okropny budżet

Ten okropny budżet

Z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim, mają do czynienia również mieszkańcy Popowic. Niestety, związany jest z nim brak informacji, który sprzyja powstawaniu nieprawdziwych pogłosek.

     Taki stan rzeczy sygnalizują nam czytelnicy naszego portalu. Mieszkańcy Popowic mieli już kontakt z WBO, zarówno poprzez składane projekty, głosowania, jak i przygotowanie do realizacji poszczególnych propozycji. Nie pojawiały się jednak dotąd informacje, że np. członkowie SM Popowice, będą musieli współfinansować projekty skierowane do realizacji! Oczywiście jest to informacja niezgodna z prawdą.

     Dlatego też warto przypomnieć podstawowe informacje dotyczące WBO 2016. W styczniu zaczął się nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Nabór potrwa do 2 marca br. włącznie. W tym roku zmieniają się zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Miasto zostało podzielone na 14 rejonów. Do każdego z nich przypisano taką samą kwotę, czyli 1,5 mln zł. W ramach każdego rejonu, skupiającego kilka osiedli, mieszkańcy mogą zgłaszać projekty małe i duże. Na projekty z rejonów przeznaczone jest w sumie 21 mln zł. Projekty rejonowe mają określone maksymalne kwoty: projekty małe do 250 tys. zł a projekty duże do 750 tys. zł. Jako rejonowy określa się projekt, który służy lokalnej społeczności jednego lub kilku osiedli, znajdujących się w jednym rejonie.

     Ponadto do WBO 2016 można zgłaszać projekty ogólnomiejskie. Na nie zarezerwowane są 4 mln zł. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Projekty ogólnomiejskie, to te, które realizowane będą w przynajmniej dwóch rejonach, albo takie, których charakter będzie ponadlokalny. Decyzję czy projekt jest rejonowy czy ogólnomiejski, podejmują sami liderzy. Łączna kwota przeznaczona na realizacje projektów zgłoszonych przez wrocławian to 25 mln zł.

     Jak będzie wyglądało głosowanie? I tu są zmiany. Swój głos będą mogli oddać mieszkańcy Wrocławia od szesnastego roku życia. W głosowaniu mieszkańcy będą mogli wybierać po dwa projekty rejonowe, bez względu na miejsce zamieszkania – mały i duży oraz dwa projekty ogólnomiejskie. Głosowanie będzie możliwe zarówno w formie elektronicznej, jak i „papierowej”.

     W razie wątpliwości, najlepiej samemu dowiedzieć się bliższych szczegółów. Możliwe jest to na kilka sposobów: przy pomocy poczty e-mail, pod adresem budzetobywatelski@um.wroc.pl, a także poprzez formularz kontaktowy lub czat na stronie http://www.wroclaw.pl/wbo-kontakt, oraz poprzez infolinię 71 777 77 77. Można też zrobić to korespondencyjnie lub osobiście: Biuro ds. Partycypacji Społecznej, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

tom