Przestaną zagrażać

Przestaną zagrażać

Są szanse na zrobienie porządku z przechylonymi drzewami na Popowicach. Po naszej interwencji w tej sprawie i ponad sześcioletnich staraniach jednego z członków spółdzielni.

     O kwestii tej pisaliśmy w sierpniu 2015 roku w tekście „Kto się tym wreszcie zajmie?”. Przypomnijmy: między jezdnią a chodnikiem, przy ulicy Popowickiej w pobliży bramy 22, rosną trzy akacje. Jedna z nich mocno pochyliła się na sąsiednie drzewo, przechylając je również. Mieszkańcy obawiają się, że drzewa te mogą się przewrócić na stojące obok samochody. Sprawą tą, od 2009 roku, zajmował się jeden z członków SM Popowice. Mimo pism do organów samorządowych, kierowanych przez ten czas, nikt nie interesował się tą sprawą!.

     W tym roku podjęliśmy się, jako portal, interwencji w tej materii. Skontaktowaliśmy się z Działem Zarządzania Zielenią w Zarządzie Zieleni Miejskiej, przekazując mu także informacje wraz dokumentację fotograficzną. Ostatnio otrzymaliśmy dobre wieści. Otóż ZZM sporządził wniosek o dokonanie wycinki dwóch drzew, uznając że zagrażają one mieszkańcom. Wniosek ten zostanie przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu zaopiniowania go. Następnie – zgodnie z procedurą – zostanie on przekazany do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Ten finalnie podejmie decyzję o wycince drzew. Ponieważ procedura taka trwa od 30 do 60 dni, po tym okresie jest szansa na zakończenie sprawy.

     Zrobienie porządku ze wspomnianymi drzewami, poprawi bezpieczeństwo osób parkujących tam samochody, ale także przechodniów. Mieszkańcy wyrażają zadowolenie, że wreszcie nastąpi finał i drzewa przestana zagrażać. Zarazem sądzą, że sprawa ta świadczy o nienajlepszej działalności organów SM Popowice, skoro tyle czasu nie potrafiły uporać się z tym problemem. O zakończeniu poinformujemy Państwa za pomocą naszego portalu.

tom