Przedziwny słupek

Przedziwny słupek

Na Popowicach, na terenie podlegającym SM Popowice, spotkać można swoiste paradoksy, które wymykają się racjonalnej ocenie. To opinia mieszkańców tego osiedla, sygnalizujących nam taką oto sytuację.

     Od jednego z budynków spółdzielni przy ulicy Białowieskiej, w kierunku ulicy Rysiej, prowadzi chodnik dla pieszych wyłożony puzzlami. Na jednym jego końcu umieszczony jest metalowy słupek, mający powstrzymać ewentualnych amatorów jazdy tym chodnikiem. Rzecz w tym, ze chodnik jest zbyt wąski, aby mógł jechać nim samochód. Na drugim końcu tego chodnika nie ma żadnego zabezpieczenia w postaci słupka. Po co więc na jednym końcu umieszczony został słupek? Zdaniem naszych rozmówców, albo umieszcza się słupek z obu końców chodnika, albo wcale. W przeciwnym wypadku ten ustawiony nie pełni żadnej roli.

     Ponieważ teren należy do SM Popowice, przekazaliśmy kwestię pod tenże adres i stamtąd mamy otrzymać odpowiedź na pytanie, w jakim celu postawiono słupek na jednym końcu chodnika.

     Opisana tu sytuacja wskazuje na to, że mieszkańcy zwracają uwagę na swoje otoczenie i zauważają takie przypadki, jak ten który opisaliśmy. Jeżeli spotkają się Państwo z podobnego typu sytuacjami, prosimy o sygnał.

tom