Przedziwny słupek

Przedziwny słupek Na Popowicach, na terenie podlegającym SM Popowice, spotkać można swoiste paradoksy, które wymykają się…