Będzie ciepło

Będzie ciepło

Panujące ostatnio, zwłaszcza w nocy, niskie temperatury, spowodowały pytania o ogrzewanie mieszkań w budynkach SM Popowice.

     Z informacji, uzyskanych przez nas w tej spółdzielni, wynika, że złożone zostało dziś zgłoszenie do FORTUM Wrocław. Taka bowiem jest procedura, o której dowiedzieliśmy się z kolei w Biurze Obsługi Klienta FORTUM Wrocław: to zarządca nieruchomości podejmuje decyzję o ogrzewaniu. Zgłasza ten fakt i wówczas jest włączane ogrzewanie tych nieruchomości. Biorąc pod uwagę rozruch sieci ciepłowniczej, ciepło powinno jutro być już w mieszkaniach tej spółdzielni.

     Obecnie FORTUM Wrocław nie stosuje od dłuższego czasu warunku, iż przez trzy kolejne dni o godzinie 21.00 temperatura musi być poniżej 10 stopni. Dostarcza je w wypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania. Warto jednak pamiętać o oszczędnym korzystaniu z ciepła, za które przyjdzie zapłacić. Rozsądek i kontrola stanu instalacji centralnego ogrzewania, mogą uchronić przed nadmiernymi opłatami.

tom