Komu przeszkadza gazeta?

Komu przeszkadza gazeta?

Jeden z organów samorządowych SM Popowice złożył wniosek, mający pozbawić członków spółdzielni źródła informacji o jej działalności. Chodzi o kwartalnik „Nasze Popowice”.

     Rada Zespołu Nieruchomości nr 1 złożyła 11.04.2014 roku wniosek o zaprzestanie wydawania gazety. Powoływała się na „…informacje od mieszkańców”, argumentując, że duża ilość tej gazety trafia na makulaturę. W swoim wniosku Rada podaje też, niezgodny ze stanem faktycznym, koszt wydawania gazety, tj. 30-40 tysięcy złotych. Sprawdziliśmy to. Według faktur, wynosi on 21 tysięcy rocznie. Rada proponuje przeznaczyć te środki na „…bardziej szlachetne cele”, nie precyzując o jakie cele chodzi. Stwierdza też, że taniej będzie organizować cykliczne spotkania z mieszkańcami.

     Tyle, że nie wszyscy członkowie mogą na na takie spotkanie przyjść. Są osoby chore, niepełnosprawne, bardzo aktywne zawodowo. Dla nich, gazeta jest często jedynym źródłem informacji o sprawach spółdzielni. Nie wszyscy też posługują się internetem. Czy rzeczywiście Rada, w imię bliżej nieokreślonych powodów, chce pozbawić członków możliwości uzyskiwania wiedzy o działalności spółdzielni?

     Nie jest to pierwszy wniosek tego organu samorządowego w sprawie gazety. Jak ustaliliśmy, już wcześniej w 2011 roku, Rada Zespołu Nieruchomości nr 1 złożyła podobny wniosek, twierdząc, że teksty w tej gazecie nie dotyczą spraw spółdzielni.

     Rada Nadzorcza, na swoim majowym posiedzeniu, ma zająć się tym wnioskiem. Po uzyskaniu opinii Komisji Rady Nadzorczej w tej kwestii, Rada podejmie decyzję. Z nieoficjalnych informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że wniosek został potraktowany jako osobista sprawa przewodniczącej RZN nr 1. Poczekajmy jednak na końcowe wnioski Rady Nadzorczej. Przekażemy je czytelnikom naszego portalu.

tom