Strażnik na osiedlu

Strażnik na osiedlu

PAWEŁ KWIOTEK jest nowym strażnikiem, skierowanym przez Straż Miejską na osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

     Organizacyjnie należy on do III Oddziału Straży Miejskiej przy ul. Kosmonautów. Jego rejon, to trzy wspomniane osiedla, po których porusza się on także w patrolu zmotoryzowanym. Na Popowicach przeważnie można go spotkać w placówce Straży Miejskiej, przy ul. Starogranicznej 28, w środy, w godzinach 18.00 – 20.00. Paweł Kwiotek, pracuje na zmiany w godzinach od 6.00-14.00, lub od 14.00 – 22.00 (czasem od 13.00-21.00).

     Strażnik miejski ma na Popowicach dużo pracy, ponieważ obejmują one dużo terenów zielonych, skwerów, trzeba też wziąć pod uwagę szkoły i przedszkola. Paweł Kwiotek zapoznał się już z większością problemów tego osiedla. Często sygnalizowaną przez mieszkańców sprawą są bezdomni oraz zachowanie się psów i ich właścicieli. Na ten temat SM otrzymuje wiele zgloszeń.

     Mieszkańcom Popowic podajemy numer telefonu tego strażnika miejskiego : 600 908 532. Przypominamy, że nie jest to telefon alarmowy tak, jak 997 na policję lub 986 do Straży Miejskiej. To tam należy dzwonić w uzasadnionych sytuacjach. Natomiast Paweł Kwiotek będzie podejmował sprawy i problemy, zgłaszane mu przez mieszkańców osiedla. Jest przekonany, że będą z nim współpracować

tom