W sprawie bezdomnych kotów

W sprawie bezdomnych kotów

Czy możliwe jest rozwiązanie problemu bezdomnych kotów? Widoczne one są na Popowicach, budząc przy tym sprzeczne odczucia.


           Część mieszkańców uważa, że zwierzęta te są pożyteczne i pomocne w zwalczaniu szczurów. Dokarmiają oni te koty, pomagając w ten sposób przetrwać im w osiedlowym środowisku. Inni, nie tolerują kotów, sprzeciwiając się ich obecności w budynkach, zwłaszcza w piwnicach. Trudno zatem pogodzić obie te grupy, jednocześnie zajmując się bezdomnymi kotami, a zarazem próbując ograniczać ich liczbę np. przy pomocy sterylizacji. 

          Konieczne jest jednak podejmowanie działań, mających na celu rozwiązanie, albo przynajmniej złagodzenie problemu. W tym celu 7 maja Zarząd SM Popowice, zorganizował spotkanie. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji, które mogą być sojusznikami w rozwiązaniu tej kwestii. Na spotkaniu obecni byli – dyrektor Wojciech Kaczkowski oraz Krystyna Górska i Wioletta Jastrzębska, reprezentujący Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. W spotkaniu udział wzięła także dyrektor Zofia Białoszewska ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Natomiast Anna Korejwo i Marta Strzelczak, reprezentowały Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Oddział we Wrocławiu. Honory gospodarzy, pełnili – prezes SM Popowice Mirosław Miciak, oraz Z-ca Prezesa ds. Technicznych, Bogdan Słowik. Byli obecni także przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni, Małgorzata Gutekunst i Ryszard Urbanek.

Spotkanie uporządkowało temat i stworzyło perspektywę rozwiązania problemu bezdomnych kotów.Tu uspokoić można miłośników kotów: działania te będą zgodne z ustawą o zachowaniu czystości i porządku w gminach, oraz z ustawą o ochronie zwierząt. Ważna jest też bardziej widoczna na osiedlu działalność edukacyjno-informacyjna. Uczestnicy spotkania ustalili następne robocze spotkanie. Będzie wówczas możliwe sformułowanie konkretnych wniosków.

          Sprawa bezdomnych kotów wymaga zdecydowanych działań i dobrej woli obu stron: miłośników kotów i tych, którzy za nimi nie przepadają. Dzięki współpracy przywołanych tu instytucji, możliwe jest uporanie się z tym problemem na terenie SM Popowice. Początek już został zrobiony.

tom