Ułatwienie dla pieszych

Ułatwienie dla pieszych

    Nowe przejście dla pieszych, które powstanie na ulicy Legnickiej przy pl. Strzegomskim, polepszy sytuację pieszych, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych.

    Obecnie, aby przedostać się na przystanki tramwajowe, trzeba korzystać z przejścia podziemnego. Stwarza to wiele problemów z pokonywaniem schodów przy wyjściach na przystanek i utrudnia życie, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i starszym. Po wybudowaniu przejścia, możliwe będzie poruszanie się na powierzchni, po wymalowanych pasach i przy działającej sygnalizacji. Nawet jeżeli spowolni to nieco ruch samochodowy na Legnickiej, nie wpłynie na jego zakłócenie. Samochody i tak stoją na światłach na pl. Strzegomskim.

    Niestety, przedłużają się przygotowania do budowy tego przejścia. Otóż w ogłoszonym przetargu na jego wykonanie, zgłosiły się dwie firmy, podając ceny wyższe od przewidzianych przez miasto. Powoduje to konieczność ogłoszenia nowego przetargu. Ta sytuacja wydłuży budowę przejścia, które być może powstanie dopiero na wiosnę 2014 roku.

    Przeniesienie ruchu pieszego z przejścia podziemnego na powierzchnię bardzo dobrze zdało egzamin na pl. Jana Pawła II. Przesiadanie z tramwaju do autobusu i na odwrót, odbywa się tam znacznie sprawniej i szybciej.

tom