SMLW Popowice

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław

 

KRS: 0000001711
NIP: 894-26-68-021

 

Administracja czynna:

 

– Poniedziałek 700-1500
– Wtorek 700-1500
– Środa 700-1500
– Czwartek 700-1700
– Piątek 700-1300

 

Przyjmowanie interesantów przez Zarząd:
czwartki 14.00 – 17.00

 

Przyjmowanie interesantów przez przedstawicieli Rady Nadzorczej
pierwszy i trzeci czwartek miesiąca: 16.00 -17.00

 

 

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice” Zarząd składa się z trzech osób, w tym z Prezesa, V-ce Prezesa i Członka Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. Statut zastrzega, że wybór Prezesa następuje w drodze konkursu.

Zarząd funkcjonuje w następującym składzie:

Prezes Zarządu – mgr inż. Mirosław Miciak
Wiceprezes Zarządu – mgr inż. Bogdan Słowik
Członek Zarządu – mgr Michał Żołnierowicz 

 

 WAŻNIEJSZE TELEFONY

Zarząd Spółdzielni:

-tel. 71 350 66 30