ROZSĄDEK GÓRĄ

 

ROZSĄDEK GÓRĄ! 

Druga część Walnego Zgromadzenia  w Spółdzielni Popowice, obradowała15 czerwca br. 

Sporo emocji – tak jak na pierwszej części – wzbudziły wybory do Rady Zespołu Nieruchomości i do Rady Nadzorczej. Tu również dopisała frekwencja.  Decyzją wyborców  w skład Rady Zespołu Nieruchomości, weszły następujące osoby: Waldemar Lipczycki, Jerzy Zieliński, Krystyna Kobel, Bogdan Derbin.  Natomiast do Rady Nadzorczej zostali wybrani: Bolesław Proga, Jarosław Bochniak, Małgorzata Gutekunst. 

Ta część Walnego zaakceptowała sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe , zysk netto i udzieliło absolutorium członkom Zarządu. Walne zatwierdziło także kierunki działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 2013 rok i lata następne.

Tom