Duże zmiany

 

DUŻE ZMIANY 

Walne Zgromadzenia w Spółdzielni Popowice rozpoczęły się  14 czerwca , od  jego pierwszej  części.

Z pewnością sporym zaskoczeniem, nawet dla obecnych była  dużą liczba kandydatów do Rady Zespołu Nieruchomości i do Rady Nadzorczej. Oznacza to  większe zainteresowanie  członków  sprawami spółdzielni.

Najpierw przeprowadzono wybory do Rady Zespołu Nieruchomości. W jej skład weszli: Ryszard Siewak , Jan Nowakowski,  Joanna Musiał. Natomiast do Rady Nadzorczej weszli: Marcin Makowski, Ryszard Górka, Rajmund Gołębiowski.  Na tej części Walnego  zadawano wiele pytań Zarządowi,  dotyczących mi. in. sprawy budowy Legnicka Street, dociepleń, a także kwestii finansowych.

Zebrani na pierwszej części podjęli uchwały w sprawach , umieszczonych w porządku obrad. Dotyczyły one zarówno kwestii remontowych, jak i finansów czyli podziału zysku netto Wytyczają one dalszy kierunek działania spółdzielni.

                                                                              Tom