Prace nad nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych

 

W sejmowej komisji trwają prace, nad kilkoma poselskimi projektami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, autorstwa różnych klubów parlamentarnych. W poszczególnych opracowaniach ścierają się odmienne poglądy co do modelu funkcjonowania spółdzielni i spółdzielczości jako takiej.

                Projekty zawierają miedzy innymi takie pomysły jak zakładanie wspólnot w nieruchomości, w której co najmniej jeden lokal przeszedł procedurę przeniesienia własności. Spółdzielnia w takim przypadku stałaby się jednym z właścicieli lokali w nowo powstałej wspólnocie, na prawach równych z pozostałymi właścicielami.

Jak wiadomo Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy umożliwiające przeniesienie własności lokalu za tzw. symboliczną złotówkę, wobec czego debatowane są inne sposoby ułatwiające przejmowanie lokali na własność, np. likwidacja udziału notariusza w takowej procedurze.

Są to jedynie przykłady a materiał z którym musi zmierzyć się komisja jest daleko obszerniejszy, jako że praktycznie każdy z projektów zawiera oryginalne rozwiązania legislacyjne. Póki co, trudno określić jaki kształt przybiorą ostateczne zapisy w procedowanej ustawie. Przed komisja sejmową stoi niełatwe zadanie osiągnięcia konsensusu, przy stosunkowo rozbieżnych poglądach na poszczególne rozwiązania oraz braku całościowej wizji a nawet sprecyzowanych oczekiwań wobec roli spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

                     

W gestii spółdzielni mieszkaniowych pozostaje zarządzanie ok. 2mln lokali na ok. 13,5mln lokali mieszkaniowych ogółem. Udział ten systematycznie spada.

 

                                                                                                                                  Mar