Spółka gminy Wrocław – EKOSYSTEM

Ekosystem Sp. z o.o. została utworzona w dniu 5 czerwca 2012 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/584/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie utworzenia spółki Ekosystem Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

na stronie spółki można przeczytać „Spółka Ekosystem odpowiada za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wrocławia.”

 

z informacji KRS:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 200 000 zł. 

Dane wspólników:

1.  GMINA WROCŁAW

– posiadane 2902 udziały (DWA TYSIACE DZIEWIECSET DWA) UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 2.902.000 (DWA MILIONY DZIEWIECSET DWA TYSIACE) ZŁOTYCH.

2.  MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA

– posiadane 298 udziałów (DWIESCIE DZIEWIECDZIESIAT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 298.000
(DWIESCIE DZIEWIECDZIESIAT OSIEM TYSIECY) ZŁOTYCH

 

Właścicielem drugiego wspólnika jest w całości Gmina Wrocław.

 

źródło: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu stan na 24.05.2013