Znać statut

Działalność w organach samorządowych spółdzielni mieszkaniowej, związana jest ze znajomością statutu. Nie inaczej powinno być w…