Agresywne zachowanie

W przestrzeni miejskiej mają miejsce zachowania, które nie mogą być akceptowane. Jedno z nich zdarzyło się…