Nocne utrapienie mieszkańców

Nocne utrapienie mieszkańców

Mieszkańcy Popowic mają często, zwłaszcza w okresie letnim, zakłócany spokój podczas ciszy nocnej.

     Problem zasygnalizowali nam mieszkańcy jednego z budynków SM Popowice, położonego tuż przy Polanie Popowickiej. W okresie letnim ławki usytuowane naprzeciw budynku, późnym wieczorem obsiadane są przez młodych ludzi używających napojów alkoholowych. Przy okazji biesiad padają niecenzuralne wyrazy. Zdarzyło się, że mocno podchmielona kobieta, przez ponad półtorej godziny od 23.30 do 01.00 biegała po łące, przeklinając i obrzucając niewybrednymi epitetami towarzyszące jej osoby.

     W okresie letnim, zwłaszcza podczas ostatnich upałów, nie sposób jest nie otworzyć okna. To zaś skutkuje wysłuchiwaniem hałaśliwych dywagacji podchmielonych osobników. Mieszkańcy mają już dość tych ekscesów. Ich zdaniem najprostszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie dwóch ławek poza obręb budynku, wzdłuż alejki. W ten sposób nocne libacje nie zakłócałyby spokoju mieszkańcom.

     Sytuacja ta ma miejsce, mimo obowiązywania „Regulaminu użytkowania lokali i porządku w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej Popowice”, który określa w § 10, p.3 W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. Mowa jest tam o zaprzestaniu innych czynności, zakłócających ciszę nocną. Rzecz tylko w tym, że wspomniane tu zakłócenie ciszy nocnej ma miejsce na gruntach, należących do Gminy Wrocław…

     Będziemy interweniować w miejskich instytucjach, zarządzających tymi terenami. Spełnienie postulatu mieszkańców tj. przeniesienie ławek jest możliwie najprostszym sposobem rozwiązania problemu. Czy tak się stanie, poinformujemy naszych czytelników.

mar