Sprostać zadaniom

Sprostać zadaniom Rozmowa z Leszkiem Zakosztowiczemprzewodniczącym Rady Nadzorczej SM Popowice