Ograniczanie krytyki?

Ograniczanie krytyki? W SM Popowice członek organu samorządowego próbuje ograniczyć krytyczne oceny jego działalności.