Uzyskać absolutorium

Uzyskać absolutorium Jednym z efektów Walnych Zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych, jest udzielenie (lub nie) absolutorium członkom…