Przejścia odnowione

Przejścia odnowione W ramach prac remontowych w SM Popowice, prowadzona jest wymiana nawierzchni dróg, chodników i…