Powtórna próba eliminacji

Powtórna próba eliminacji Do Walnego Zgromadzenia członków SM Popowice, wpłynął wniosek o odwołanie członków Rady Nadzorczej…