Kosztowna decyzja

Kosztowna decyzja

Na skutek błędnej decyzji jednego z organów samorządowych SM Popowice, członek spółdzielni poniósł niepotrzebne koszty.

     O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Regulaminy są ważne”. Przypomnijmy: komórkę na półpiętrze przy ul. Jeleniej 40, Rada Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana, przydzieliła osobie, która miała większy metraż na osobę (16,5 m²), a nie lokatorce która miała mniejszy metraż (13,5 m² ). Rada, nie zastosowała bowiem kryteriów z „Regulaminu wynajmowania i użytkowania pomieszczeń na półpiętrach…”. Przydział został dokonany z rażącym naruszeniem tego regulaminu Spółdzielni. Tak orzekła Komisja GZM Rady Nadzorczej SM Popowice. Regulamin stanowi też, że wnioski Rad Zespołów Nieruchomości o przydział komórki, zatwierdza Zarząd SM Popowice.

     Po blisko dwóch miesiącach proceduralnych analiz, Rada Nadzorcza SM Popowice naprawiła błędną decyzję Polany. Członkowi Spółdzielni użytkującemu już komórkę przez te dwa miesiące, Zarząd wypowiedział jej dzierżawę, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej. Przydział ma otrzymać lokator, z mniejszym metrażem na osobę, który złożył – w regulaminowym terminie 14 dni – odwołanie od decyzji Polany.

     Członek spółdzielni, użytkujący już komórkę przez dwa miesiące, przekonany był, że będzie trwało to znacznie dłużej. Dlatego poniósł koszty w wysokości ok. 700 złotych. Związane były one z malowaniem, myciem, porządkowaniem komórki, bo była ona bardzo zaniedbana wewnątrz. Co prawda, w myśl wyżej cytowanego regulaminu „Spółdzielnia nie zwraca poniesionych kosztów, przeznaczonych na adaptację pomieszczenia, poniesionych przez wynajmującego pomieszczenie”, ale ta sytuacja powstała poprzez błędną decyzję RZN nr 1, skorygowaną później przez Radę Nadzorczą spółdzielni. To Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1, poprzez rażące naruszenie powyższego regulaminu, spowodowała wspomniane straty. Skutki kosztownej decyzji Rady odczuł członek spółdzielni, a nie ona sama.

     Zdaniem członków, należy eliminować takie błędne decyzje, które narażają ich na straty. Do tego konieczna jest znajomość regulaminów i stosowanie ich w praktyce. W przeciwnym wypadku będą powtarzały się podobne sytuacje. 

tom