Komu piwnicę?

Komu piwnicę? Jednym z zadań organów samorządowych w SM Popowice jest opiniowanie podań w sprawie przydziału…