Po Walnych Zgromadzeniach

Po Walnych Zgromadzeniach W SM Popowice, odbyły się w czerwcu br. wszystkie cztery części Walnego Zgromadzenia.…