Po Walnych na Parku

Po Walnych na Parku W SM Popowice, odbyły się już obrady dwóch części Walnego Zgromadzenia na…