Dokończyć docieplenia

Dokończyć docieplenia      Kontynowane są prace dociepleniowe budynków w SM Popowice. Ponieważ temat budzi zrozumiałe…