Parkingów wciąż brakuje

Parkingów wciąż brakuje      W większości spółdzielni mieszkaniowych sprawa miejsc do parkowania jest problemem trudnym…