Spółdzielcze organy

Spółdzielcze organy      W SM Popowice działają, zgodnie ze statutem, organy spółdzielni. Są to ,Walne…