Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Bobrza 27

54 – 220 Wrocław

e-mail:

ogólny sp3.wroclaw@op.pl
sekretariat sekretariat@sp3.wroc.pl
dyrektor szkoły i.szyperska.dyrektor@sp3.wroc.pl
wicedyrektor szkoły m.rakowska@sp3.wroc.pl
główna księgowa e.papior@sp3.wroc.pl

www.sp3.wroc.pl

Sekretariat pracuje w godzinach 7:30 – 15:30

Sekretarz szkoły udziela informacji o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy sekretariatu