Oczami dziecka

Czy teatr może być narzędziem zmiany i stwarzać przestrzeń do dialogu społecznego? Działalność Teatru Układ Formalny…