Apel prezydenta

O humanitarne traktowanie kotów, zwłaszcza w okresie zimowym, jak również o pomoc im w przetrwaniu tego…