Pytanie o zsypy

Pytanie o zsypy SM Popowice jest jedną z niewielu spółdzielni, w których funkcjonują zsypy na śmieci.…