Dostosować do przepisów

Dostosować do przepisów Znane są bliższe szczegóły, dostosowania jednego z budynków SM Popowice do wymagań przepisów…