Odpowiedzi nie ma

Odpowiedzi nie ma Mieszkańcy Popowic, piszący pisma do Rady Nadzorczej SM Popowice, nie otrzymują odpowiedzi na…