Samorząd i kultura

Samorząd i kultura Organizacja samorządu, w tym nadzór nad funkcjonowaniem organów samorządowych i działalność społeczna, oświatowa…