Trudne sprawy

Wśród problemów, jakie zgłaszają nam mieszkańcy Popowic w ostatnim czasie, najbardziej widoczne są te, dotyczące wynajmowania…